3D Workshop

延續寒假冬令營課程,今年暑假(2016)再一波強打夏令營,

GI工坊與交通大學丘成桐中心聯合舉辦5個主題・16梯次。

 

本課程並非一般的體驗課程,而是進一步的引導學員由淺入深熟悉3D列印,

從認識3D列印、體驗3D掃描、3D建模實作、列印機操作到作品產出後製上色,

動手DIY自造設計,結合主題遊戲競賽,帶領學員成為3D世界的夢想家!

本次還有初登場的3D列印法式薄餅機陪你下午茶,課程豐富,絕對不能錯過。

 

                                                                                                                                                                                         

 

營 隊 主 題

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

 

課 程 行 事 曆

 

 

 

                                                                                                                                                

 

上 課 地 點|交 通 大 學 丘 成 桐 中 心 SA120

 

                                                                                                                                                

 

G I  3 D 夢 工 廠 - 3 D 列 印 工 作 坊

::: 3D掃描|3D列印|3D技術學習 :::

::: 多種主題營隊,循序漸進教學引導,帶領學生成為三維世界的夢想家 :::

                                                                                                                                                

 

營 隊 課 程 預 告

 

                                                                                                                                                

 

課 程 花 絮 回 顧

 

                                                                                                                                               

 

前 往 相 關 連 結

點擊前往連結

 

▷交通大學夏令營資訊